Sam.
Sam.
Sam.
Sam.
Sam.
Sam.

Sam.

Regular price
$29.00
Sale price
$29.00

"Sam."

"Sam."

"Sam."

• Ceramic
• Dishwasher and microwave safe
• White and glossy
• Sam